Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: NvB4.d

Dutch for Foreigners 4 / Nederlands voor Buitenlanders 4

Dutch for Foreigners 4 / Nederlands voor Buitenlanders 4
Cursuscode: NvB4.d

Those who have successfully completed the course Dutch for Foreigners 3 can attend this follow-up course. We also welcome other higher educated foreigners who already have a rather good proficiency level in Dutch (at least B1 (CEFR)).

We pay attention to reading, speaking and listening and to Dutch grammar as a communicative function. The texts in the book and the audio-visual material on the additional website deal with current topics and stem from original sources. In relation to these topics, the vocabulary will be extended further. We also pay attention to Dutch sayings and idiomatic expressions. This course trains participants to phrase their thoughts more fluently in Dutch. After each lesson, course participants will get homework for the next lesson, for which they have to reserve 3,5 hours time on average. After successful completion of the course, course participants will have proficiency level B2 (CEFR).

In this course, we deal with the following book make a choice between 1a of 1b

  1. a) Nederlands op niveau, 2nd edition, Uitgeverij Coutinho, 2012, ISBN 9789046904411 (book plus website)

    b) Nederlands op niveau, 2nd editon, Uitgeverij Coutinho, 2012, ISBN 9789046962886 (e-book plus website)

Course participants are requested to buy the books before the first lesson.

Duration: 24 lessons

 

Cursisten die de cursus Nederlands voor Buitenlanders 3 met succes hebben doorlopen, kunnen daarna deze vervolgcursus doen. Ook andere hoger opgeleide anderstaligen die al een behoorlijk taalniveau in het Nederlands hebben (minimaal B1 (CEFR)) zijn in deze cursus welkom.

We besteden aandacht aan de lees-, spreek- en luistervaardigheid en aan de Nederlandse grammatica als functie van de communicatie. De teksten in het boek en het audio-visuele materiaal op de bijbehorende website gaan over actuele onderwerpen. De woordenschat wordt met betrekking tot deze thema's verder uitgebreid. Ook zullen we aandacht besteden aan Nederlandse uitdrukkingen en zegswijzen. Deze cursus traint de cursisten hun gedachten vloeiender in het Nederlands te verwoorden. Na elke les krijgen de cursisten huiswerk voor de volgende les, waarvoor zij gemiddeld 3,5 uur tijd moeten reserveren. Na het succesvol doorlopen van de cursus, zullen cursisten het taalniveau B 2 (CEFR) hebben bereikt.

In deze cursus behandelen we het volgende boek maak een keuze tussen 1a of 1b

  1. a) Nederlands op niveau, 2e druk, Uitgeverij Coutinho, 2012, ISBN 9789046904411 (boek plus website)

    b) Nederlands op niveau, 2e druk, Uitgeverij Coutinho, 2012, ISBN 9789046962886 (e-book plus website)

.

Wij verzoeken de cursisten ervoor te zorgen dat zij de boeken voor aanvang van de cursus in hun bezit hebben.

De duur van de cursus is 24 lessen

Donderdag 22 september 2022
24 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 20:35 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 340,00
Mw. H. (Hanneke) van Hoof
Boek: Nederlands op niveau (klik hier voor meer informatie)
20:35 - 22:05
Locatie: Stanislascollege (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
H. (Hanneke) van Hoof
H. (Hanneke) van Hoof