Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: NvB3.d

Dutch for Foreigners 3 / Nederlands voor Buitenlanders 3

Dutch for Foreigners 3 / Nederlands voor Buitenlanders 3
Cursuscode: NvB3.d

Those who have successfully completed the course Dutch for Foreigners 2 can attend this follow-up course. We also welcome other middle or higher educated foreigners who already have a certain proficiency level in Dutch (at least A2  (CEFR)).

We pay attention to reading, speaking and listening and to Dutch grammar as a communicative function. The texts in the book deal with current topics that are especially interesting for foreigners living in the Netherlands. The vocabulary regarding a variety of themes will be extended and this prepares course participants to read and discuss texts independently. After each lesson, course participants get homework for the next lesson, for which they have to reserve 3,5 hours time on average. After successful completion of the course, course participants will have a proficiency level B1 (CEFR).

In this course, we work with the following book (make a choice between 1a) or 1b):

  1. a) Nederlands in actie, 5th edition, Uitgeverij Coutinho, 2022, ISBN 9789046908426 (book plus website)

    b) Nederlands in actie, 5th edition, Uitgeverij Coutinho, 2022, ISBN  (e-book plus website)

Course participants are requested to buy the book before the first lesson.

Duration: 24 lessons

Cursisten die de cursus Nederlands voor Buitenlanders 2 met succes hebben doorlopen, kunnen daarna deze vervolgcursus doen. Ook andere midden of hoger opgeleide anderstaligen die al een zeker taalniveau in het Nederlands hebben (minimaal A2 (CEFR)) zijn in deze cursus welkom.

We besteden aandacht aan de lees-, spreek- en luistervaardigheid en aan de Nederlandse grammatica als functie van de communicatie. De teksten in het boek gaan over actuele onderwerpen die vooral voor buitenlanders die in Nederland wonen interessant zijn. De woordenschat wordt met betrekking tot verschillende thema's uitgebreid en hierdoor worden de cursisten erop voorbereid om zelf teksten te kunnen lezen en daarover met anderen te praten. Na elke les krijgen de cursisten huiswerk voor de volgende les, waarvoor zij gemiddeld 3,5 uur tijd moeten reserveren. Na het succesvol doorlopen van de cursus, zullen de cursisten taalniveau B1 (CEFR) hebben bereikt.

In deze cursus behandelen we het volgende boek (maak een keuze tussen 1a) or 1b):

  1. a) Nederlands in actie, 5th edition, Uitgeverij Coutinho, 2022, ISBN 9789046908426 (book plus website)

    b) Nederlands in actie, 5th edition, Uitgeverij Coutinho, 2022, ISBN  (e-book plus website)

Wij verzoeken de cursisten ervoor te zorgen dat zij het boek voor aanvang van de cursus in hun bezit hebben.

De duur van de cursus is 24 lessen

Donderdag 22 september 2022
24 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 19:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 340,00
Mw. H. (Hanneke) van Hoof
Boek: Nederlands in Actie (klik hier voor meer informatie)
19:00 - 20:30
Locatie: Stanislascollege (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
H. (Hanneke) van Hoof
H. (Hanneke) van Hoof