Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: NvB1.b

Dutch for Foreigners 1 / Nederlands voor Buitenlanders 1

Dutch for Foreigners 1 / Nederlands voor Buitenlanders 1
Cursuscode: NvB1.b

This course is intended for middle or higher educated foreigners who speak only a little or no Dutch. During the lessons speaking and listening abilities will be practiced and increased. We will build up a vocabulary of Dutch related to everyday situations and we pay attention to the basics of Dutch grammar and spelling. 

The lessons are taught primarily in Dutch. Since grammar explanations are in English, participants have to speak and understand English well. After each lesson, course participants get homework for the next lesson, for which they have to reserve 3,5 hours time on average. After succesful completion of the course, course participants will have proficiency level A1+ (CEFR).

In this course, we work with the following books:  

  1. Delftse Methode, Nederlands voor buitenlanders, Textbook + online, 5th revised edition, Boom, 2019
    ISBN 9789024422388
  2. Beter Nederlands - Een inleiding: Grammaticaal hulpboek voor anderstaligen, 6th edition, Coutinho, 2011, ISBN 9789046902790

Course participants are requested to buy the books before the first lesson. 

Duration: 24 lessons

Deze cursus is bedoeld voor midden of hoger opgeleide anderstaligen die nog geen of weinig Nederlands spreken. In de lessen wordt vooral aan de spreek- en luistervaardigheid gewerkt. Hierbij hebben we aandacht voor het opbouwen van een woordenschat, gerelateerd aan alledaagse situaties en het aanleren van de beginselen van de Nederlandse grammatica en spelling.

De lessen worden hoofdzakelijk in het Nederlands gegeven. De cursisten moeten het Engels goed beheersen, omdat de uitleg van de grammatica in het Engels is. Na elke les krijgen de cursisten huiswerk voor de volgende les, waarvoor zij gemiddeld 3,5 uur tijd moeten reserveren. Na het succesvol doorlopen van de cursus zullen de cursisten taalniveau A1+ (CEFR) hebben bereikt.

In deze cursus werken we met de volgende boeken:

  1. Delftse Methode, Nederlands voor buitenlanders, Tekstboek + online, 5e herziene druk, Boom, 2019
    ISBN 9789024422388
  2. Beter Nederlands - Een inleiding: Grammaticaal hulpboek voor anderstaligen, 6de druk, Coutinho, 2011, ISBN 9789046902790

Wij verzoeken de cursisten ervoor te zorgen, dat zij de boeken voor aanvang van de cursus in hun bezit hebben.

De duur van de cursus is 24 lessen

Dinsdag 20 september 2022
24 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 19:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 340,00
Mw. H. (Hanneke) van Hoof
Boeken: Delftse Methode, Beter Nederlands - Een inleiding (klik hier voor meer informatie)
19:00 - 20:30
Locatie: Stanislascollege (klik hier voor de adresgegevens)
H. (Hanneke) van Hoof
H. (Hanneke) van Hoof