Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: NvB1.a

Dutch for Foreigners 1 / Nederlands voor Buitenlanders 1

Dutch for Foreigners 1 / Nederlands voor Buitenlanders 1
Cursuscode: NvB1.a

This course is intended for middle or higher educated foreigners who speak only a little or no Dutch. During the lessons speaking and listening abilities will be practiced and increased. We will build up a vocabulary of Dutch related to everyday situations and we pay attention to the basics of Dutch grammar and spelling. 

The lessons are taught primarily in Dutch. Since grammar explanations are in English, participants have to speak and understand English well. After each lesson, course participants get homework for the next lesson, for which they have to reserve 3,5 hours time on average. After succesful completion of the course, course participants will have proficiency level A1+ (CEFR).

In this course, we work with the following books (make a choice between 1a or 1b or 1c):

 1. a Delftse Methode, Nederlands voor buitenlanders, Tekstboek, 4th revised edition, Boom, 2009, plus CD's: ISBN 9789085066675

  b Delftse Methode, Nederlands voor buitenlanders, Tekstboek, 4th revised edition, Boom, 2009, plus online: ISBN 9789058753649

  c Delftse Mehode app, available on the App Store or at Google Play.

 2. Nederlands in Hoofdlijnen, Praktische grammatica voor anderstaligen: theorieboek, 2nd edition, Noordhoff Uitgevers, 2005, ISBN 9789001100483

 3. Nederlands in Hoofdlijnen, Praktische grammatica voor andertalingen; oefeningenboek, 2nd edition, Noordhoff Uitgevers, 2005, ISBN 9789001100490

Course participants are requested to buy the books before the first lesson. 

Duration: 24 lessons

Deze cursus is bedoeld voor midden of hoger opgeleide anderstaligen die nog geen of weinig Nederlands spreken. In de lessen wordt vooral aan de spreek- en luistervaardigheid gewerkt. Hierbij hebben we aandacht voor het opbouwen van een woordenschat, gerelateerd aan alledaagse situaties en het aanleren van de beginselen van de Nederlandse grammatica en spelling.

De lessen worden hoofdzakelijk in het Nederlands gegeven. De cursisten moeten het Engels goed beheersen, omdat de uitleg van de grammatica in het Engels is. Na elke les krijgen de cursisten huiswerk voor de volgende les, waarvoor zij gemiddeld 3,5 uur tijd moeten reserveren. Na het succesvol doorlopen van de cursus zullen de cursisten taalniveau A1+ (CEFR) hebben bereikt.

In deze cursus werken we met de volgende boeken (maak een keuze uit 1a of 1b of 1c):

 1. a Delftse Methode, Nederlands voor buitenlanders, Tekstboek, 4e herziene druk, Boom, 2009, plus cd's, ISBN 9789085066675

  b Delftse Methode, Nederlands voor buitenlanders, Tekstboek, 4e herziene druk, Boom, 2009, plus online: ISBN 9789058753649

  c Delftse Mehode app, verkrijgbaar in de App Store of bij Google Play.

 2. Nederlands in Hoofdlijnen, Praktische grammatica voor anderstaligen: theorieboek, 2e druk Noordhoff Uitgevers, 2005, ISBN 9789001100483

 3. Nederlands in Hoofdlijnen, Praktische grammatica voor anderstalingen; oefeningenboek, 2e druk, Noordhoff Uitgevers, 2005, ISBN 9789001100490

Wij verzoeken de cursisten ervoor te zorgen, dat zij de boeken voor aanvang van de cursus in hun bezit hebben.

De duur van de cursus is 24 lessen

Maandag 17 september 2018
24 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 20:35 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 229,00
Mw. H. (Hanneke) van Hoof
20:35 - 22:05
Locatie: Stanislascollege (klik hier voor de adres gegevens)
H. (Hanneke) van Hoof
H. (Hanneke) van Hoof