Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: Everd.b

Verdiepingscursus Engels / In-depth English course

Verdiepingscursus Engels / In-depth English course
Cursuscode: Everd.b

Verdiepingscursus Engels / In-depth English course

Deze cursus is voor cursisten die al een redeijke kennis hebben oogebouwd van het Engels in het algemeen en de grammatica in het bijzonder. Doel van deze cursus is deze kennis uit te breiden. Op dit niveau komen namelijk ook niet-alledaagse onderwerpen en taal aan bod aan de hand van langere lees- en luisterteksten en diverse andere vaardigheden. U moet bijvoorbeeld denken aan thema's als de verschillen tussen mannen en vrouwen, moderne technologie, etc. We behandelen de laatste helft van New Headway pre-intermediate, fourth edition, halverwege tussen niveau A2 en B1. De ervaring leert dat u enige uren per week aan huiswerk moet besteden.

Het is nodig om onze instaptoets te doen om te kijken of het niveau van deze cursus niet te laag of te hoog is voor u. U kunt als volgt de instaptoets gelijk per e-mail aanvragen en thuis op de computer doen. Stuur een email met als verzoek online instaptoets Engels naar info@vudelft.nl. Heeft u eerder al de cursus Engels 4 van de Volksuniversiteit Delft succesvol afgerond, dan hoeft u voor deze cursus geen instaptoets te doen.

Als de cursus voldoende cursisten heeft om door te gaan, wordt u geacht de boeken voor aanvang van de cursus zelf aan te schaffen.
Alleen bij het NIET doorgaan van de cursus, krijgt u één week van tevoren bericht. Verneemt u niets, dan wordt u de eerste les verwacht te verschijnen, samen met het materiaal dat u moet aanschaffen.

This course is meant for people who already have a reasonably good command of English, including a reasonable knowledge or grammar. The aim of this course is to extend that knowledge. At this level you can also expect non-everyday topics and language in longer reading and listening texts and various other skills. Think of themes like differences between men and women, modern technology, etc. We are going to use the last half of New Headway pre-intermediate fourth edition, in between A2 and B1 level. Experience shows that the homework takes a couple of hours a week. 

To see if the level of this course is not too low or too high for you, it is necessary to take a test. It's an online test that you can take at home on your own computer. You can ask for the test right now. To ask us for the test, send an email to info@vudelft.nl with the title request online English test.
When you already finished English 4 at the Volksuniversiteit Delft before, it is not necessary to take the test.

If the course gets enough people to start, please don't forget to buy the books before the first lesson.
If the course can NOT take place, we will let you know one week before. If you don't hear from us then, you are expected in class. Don't forget to buy the material and come to class with it.

Dinsdag 17 september 2019
24 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 19:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 244,00
Mw. N.D. (Natascha) Sewnandan
Boek: New Headway pre-intermediate, fourth edition Student's Book (with DVD-ROM) en Workbook with key (and iChecker CD Rom) by John Soars and Liz Soars (klik hier voor meer informatie)
19:00 - 20:30
Locatie: Stanislascollege (klik hier voor de adresgegevens)
N.D. (Natascha) Sewnandan
N.D. (Natascha) Sewnandan