Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: Everbr.a

Verbredingscursus Engels / Broaden your English

Verbredingscursus Engels / Broaden your English
Cursuscode: Everbr.a

Deze cursus is bedoeld voor mensen die hun kennis van het Engels dat ze op school hebben geleerd willen opfrissen en uitbreiden. Daarom is gekozen voor een cursus op het niveau A2+. We maken een selectie uit met name de latere units uit de methode Roadmap A2+ over alledaagse thema's als geluk en hobby's, woon- en leefruimte, verkeer en reizen, etc. Deze methode legt de nadruk op grammatica en woordenschat voor een aantal communicatieve doeleinden. Denk aan praktische dingen als het beschrijven van mensen en dingen, je mening geven, voorspellingen doen over de toekomst, etc. Om het Engels te verbreden zullen we dit aanvullen met training van vaardigheden als luisteren, lezen en een beetje schrijven. Bijvoorbeeld om hoofdzaken uit een artikel of luistertekst te halen, een informele e-mail te schrijven, etc. U leert niet alleen tijdens de lessen, maar ook daarbuiten, omdat na iedere les huiswerk volgt.

Het is nodig om een instaptoets te doen om te kijken of het niveau van deze cursus niet te laag of te hoog voor u is. U kunt de instaptoets gelijk per e-mail aanvragen en doen vòòr vrijdag 3 september 2021 thuis op de computer. Stuur een e-mail met als titel verzoek online instaptoets Engels naar info@vudelft.nl.

Als de cursus voldoende cursisten heeft om door te gaan, wordt u geacht de boeken voor aanvang van de cursus zelf aan te schaffen. Alleen als de cursus NIET doorgaat vanwege te weinig cursisten, dan krijgt u één week voor de startdatum bericht.

This course is for people who want to refresh and extend the English that they learnt at school. That's why this is a course at A2+ level. We will choose several units from Roadmap A2+, mostly from the later units in the books. These units are about things in your daily life, like happiness and hobbies, living and housing, travel and transport, etc. The focus of the course is on the grammar and words that are used to communicate in all kinds of practical situations. During the course you'll describe people and things, give your opinion, make predictions about the future, etc. To broaden your English we will add exercises to develop skills like listening, reading and a little writing. For example, to find the most important information in an article or listening text, to write an informal email, etc. Not only do you learn in class, but outside class as well because there is homework after each lesson. 

To see if the level of this course is not too low or high for you, it is necessary to take a test. You can ask for the test right now and do the test before Friday 3 September 2021It's an online test that you take at home on your own computer. Send an email to info@vudelft.nl with the title request online English test. 

If the course gets enough people to start, please don't forget to buy the books before the first lesson. Only if the course can NOT take place, you will get an email a week before the starting date to let you know that there are not enough people.

Maandag 13 september 2021
24 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 19:00
Prijs: € 299,00
Mw. drs. N.D. (Natascha) Sewnandan
Boeken: Roadmap A2+ Student's Book , Roadmap A2+ Workbook with key (klik hier voor meer informatie)
19:00 - 20:30
Locatie: Stanislascollege (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
drs. N.D. (Natascha) Sewnandan
drs. N.D. (Natascha) Sewnandan