Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: Enopf.a

Opfriscursus Engels, niveau A2+( 12 weken/English Refresher course, level A2+ ( 12 weeks)

Opfriscursus Engels, niveau A2+( 12 weken/English Refresher course, level A2+ ( 12 weeks)
Cursuscode: Enopf.a

Deze korte cursus van 12 weken is voor mensen die hun kennis willen opfrissen van het Engels dat zij op school hebben opgedaan. We gebruiken hierbij een geheel Engelstalige methode, dus de cursus is NIET geschikt voor beginners. Deze methode over allerlei leuke onderwerpen waar we in het dagelijks leven mee te maken hebben heet Roadmap A2+ en in deze cursus starten we met de eerste paar units hiervan. De nadruk ligt op grammatica en woordenschat voor een aantal communicatieve doeleinden. Denk aan praktische dingen als het vertellen over alledaagse activiteiten, beschrijven van gebeurtenissen uit het verleden, het vragen naar en checken van informatie, etc. Dit vullen we aan met training van vaardigheden als luisteren, lezen en een beetje schrijven. Bijvoorbeeld om hoofdzaken uit een artikel of luistertekst te halen, een korte uitleg of ander stukje te schrijven, etc. U leert niet alleen tijdens de lessen, maar ook daarbuiten, omdat na iedere les huiswerk volgt. Bedoeling is om in het najaar van 2022 een vervolgcursus te starten om verder te gaan in Roadmap A2+.

Het is nodig om een instaptoets te doen om te kijken of het niveau van deze cursus niet te laag of te hoog voor u is. U kunt de instaptoets gelijk per e-mail aanvragen en doen voor woensdag 5 januari 2022 thuis op de computer. Stuur een e-mail met als titel verzoek online instaptoets Engels naar info@vudelft.nl.

Als de cursus voldoende cursisten heeft om door te gaan, wordt u geacht de boeken voor aanvang van de cursus zelf aan te schaffen. Alleen als de cursus NIET doorgaat vanwege te weinig cursisten, dan krijgt u 5 dagen voor de startdatrum bericht.

 

This is a short course of 12 weeks for people who want to refresh the English they learnt at school. So, it's NOT a course for beginners. We will use books, audio, etc. from Roadmap A2+ about all kinds of fun topics in daily life. In this course we start with the first few units. The focus of this course is on the grammar and words that are used to communicate in all kinds of practical situations. During the course you'll talk about everyday activities, describe past events, ask for and check information, etc. There will also be excercises to develop skills like listening, reading and a little writing. For example, to find the most important information in an article or listening text, to write a short explanation or other short text, etc. Not only do you learn in class, but outside class as well because there is homework after each lesson. In September 2022 it is the intention to start a follow-up course to continue with Roadmap A2+.

To see if the level of this course is not too low or too high for you, it is neccessary to take a test. You can ask for the test right now and do the test before Wednesday 5 January 2022. It's an online test that you take at home on your own computer. Send an email to info@vudelft.nl with the title request online English test.

If the course gets enough people to start, please don't forget to buy the books before the first lesson. Only if the course can NOT take place, you will get an email 5 days before the starting date to let you know that are not enough people.

 

 

 

 

 


Maandag 10 januari 2022
12 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 20:35 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 169,00
Mw. drs. N.D. (Natascha) Sewnandan
Boeken: Roadmap A2+ Student's Book by Lindsay Warwick and Damian Williams, Roadmap A2+ Workbook with key by Lindsay Warwick and Damian Williams (klik hier voor meer informatie)
20:35 - 22:05
Locatie: Stanislascollege (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
drs. N.D. (Natascha) Sewnandan
drs. N.D. (Natascha) Sewnandan