Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: Econvh.b

English for Conversation (higher intermediate)

English for Conversation (higher intermediate)
Cursuscode: Econvh.b

English for Conversation (higher intermediate)

In deze cursus wordt spreekvaardigheid geoefend rondom thema's als het nieuws, gezondheid, geld, politiek, etc. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan luistervaardigheid, woordenschat en standaardzinnen in praktische situaties, maar voornamelijk in dienst van spreekvaardigheid. Er zijn zowel spreekopdrachten waarbij iets aan hele klas wordt verteld (bijv. discussies of vertellen over ervaringen) als in twee- of drietallen, zoals bijvoorbeeld rollenspellen. We gebruiken vooral opdrachten uit een selectie van de units uit het lesmateriaal van Communicate 2, zowel in de lessen zelf als daarbuiten voor enig huiswerk. Deze cursus op B1.2 niveau is geschikt voor mensen die al een goede kennis en beheersing hebben van de Engelse taal. Grammatica wordt dan ook niet uitgebreid behandeld. Als u voornamelijk geïnteresseerd bent in grammatica, kunt u daarom wellicht beter kiezen voor de Verdiepingscursus Engels. Wel geeft de docent zogenaamde grammar options voor zelfstudie (zie hieronder), maar dit is voornamelijk een communicatieve cursus.

Aan het begin van de cursus zal de docent voor cursisten die via zelfstudie hun grammatica willen verbeteren een grammaticaboek aanbevelen. Tijdens de lessen krijgen cursisten ook grammar options voor passende grammatica voor zelfstudie en bijbehorende oefeningen hieruit. Deze suggesties zijn optioneel en kunnen door andere cursisten dus worden overgeslagen.

Het is nodig om onze instaptoets te doen om te kijken of het niveau van deze cursus niet te laag of te hoog is voor u. U kunt als volgt de instaptoets gelijk per e-mail aanvragen en thuis op de computer doen. Stuur een email met als verzoek online instaptoets Engels naar info@vudelft.nl. Heeft u eerder al de cursus Engels 6 van de Volksuniversiteit Delft succesvol afgerond, dan hoeft u voor deze cursus geen instaptoets te doen.

Als de cursus voldoende cursisten heeft om door te gaan, wordt u geacht de boeken voor aanvang van de cursus zelf aan te schaffen.
Alleen bij het NIET doorgaan van de cursus, krijgt u één week van tevoren bericht. Verneemt u niets, dan wordt u de eerste les verwacht te verschijnen, samen met het materiaal dat u moet aanschaffen.

In this course our aim is to practise speaking about news, health, money, politics, etc. We practise listening, vocabulary and typical phrases used in specific situations as well, but mainly aimed at speaking. There are both speaking exercises with the class as a whole (discussions, sharing experiences, etc.) and exercises in a pair/small group, like roleplays. We will be using exercises from a selection of units of the book Communicate 2 for this. Both in and outside the lessons, as some homework is also part of the course. This course at B1.21 level is suitable for people who already have a good knowledge and command of English, as grammar will not be discussed in detail. If it is grammar that you are mainly interested in, choosing the In-depth English course would probably be better for you. The teacher will, however, give some options for self-study of grammar (see below), but this is mainly a communicative course.

If you are also interested in improving your grammar, the teacher will recommend a grammar book for self-study at the beginning of the course. You will be given options of grammar topics and exercises from this book that go together with the lessons. Since these are only options, you can also choose to skip them.

To see if the level of this course is not too low or high for you, it is necessary to take a test. It's an online test that you can take at home on your own computer. You can ask for the test right now. To ask us for the test, send an email to info@vudelft.nl with the title request online English test.
When you already finished English 6 at the Volksuniversiteit Delft before, it is not necessary to take the test.

If the course gets enough people to start, please don't forget to buy the books before the first lesson.
If the course can NOT take place, we will let you know one week before. If you don't hear from us then, you are expected in class. Don't forget to buy the material and come to class with it.

Dinsdag 17 september 2019
24 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 20:35 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 244,00
Mw. N.D. (Natascha) Sewnandan
Boek: Communicate 2 (Listening & Speaking Skills), Student's Coursebook (klik hier voor meer informatie)
20:35 - 22:05
Locatie: Stanislascollege (klik hier voor de adresgegevens)
N.D. (Natascha) Sewnandan
N.D. (Natascha) Sewnandan