Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: E5.a

Engels 5

Engels 5
Cursuscode: E5.a

Deze cursus is bedoeld als vervolg op de cursus Engels 4, maar is ook geschikt voor nieuwe cursisten die het Engels inmiddels redelijk goed beheersen (ongeveer halverwege tussen A2 en B1) en een redelijke kennis van grammatica hebben. Op dit niveau komen ook niet-alledaagse onderwerpen en taal aan bod aan de hand van langere lees- en luisterteksten en diverse andere vaardigheden. U moet bijvoorbeeld denken aan thema's als de verschillen tussen mannen en vrouwen, moderne technologie, etc. We behandelen de laatste helft van New Headway pre-intermediate, fourth edition om op niveau B1 te eindigen. De ervaring leert dat u enige uren per week aan huiswerk moet besteden.

Alleen als u Engels 4 succesvol heeft afgerond, hoeft u voor deze cursus geen instaptoets te doen. Anderen die zich voor het eerst bij de Volksuniversiteit Delft willen inschrijven voor Engels 2 of hoger, dienen donderdag 6 september 2018 (19.30 - 21.00 uur) op het Stanislascollege de instaptoets te doen. De test is nodig om te kijken of het niveau niet te laag of te hoog voor u is.

U wordt verzocht de boeken voor aanvang van de cursus zelf aan te schaffen

This course is meant as the follow-up course to English 4, but is also suitable for new people who already have a reasonably good command of English (somewhere midway between A2 and B1), including a reasonable knowledge of grammar. At this level you can also expect non-everyday topics and language in longer reading and listening texts and various other skills. Think of themes like differences between men and women, modern technology, etc. We are going to use the last half of New Headway pre-intermediate, fourth edition to end at the B1 level. Experience shows that the homework takes a couple of hours a week.

When you have successfully finished English 4, you have the right level to follow this course. If you haven't studied English at the Volksuniversiteit Delft before, you will need to be at the Stanislascollege on Thursday, September 6th 2018 from 19.30h to 21.00h to take a test. The test is necessary to see if the level of this course is not too low or high for you.

Please don't forget to buy the books before the first lesson.

Maandag 17 september 2018
24 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 19:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 221,00
Mw. N.D. (Natascha) Sewnandan
Boek: New Headway pre-intermediate, fourth edition Student's Book (with DVD-ROM) en Workbook with key (and iChecker CD Rom) by John Soars and Liz Soars (klik hier voor meer informatie)
19:00 - 20:30
Locatie: Stanislascollege (klik hier voor de adres gegevens)
N.D. (Natascha) Sewnandan
N.D. (Natascha) Sewnandan