Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: E4.b

Engels 4

Engels 4
Cursuscode: E4.b

Deze cursus is bedoeld voor mensen die de basis van het Engels achter de rug hebben, zowel cursisten die Engels 3 bij ons hebben gevolgd als anderen die al op A2 niveau kunnen beginnen. We behandelen ongeveer de eerste helft van New Headway pre-intermediate, fourth edition en besteden aandacht aan luisteren, grammatica, woordenschat, lezen, spreken etc. In deze cursus wordt samen met de vervolgcursus Engels 5 toegewerkt naar niveau B1 en komen ook niet-alledaagse onderwerpen en taal aan bod. U moet bijvoorbeeld denken aan thema's als geluk en vooruit blikken naar de toekomst. De ervaring leert dat u enige uren per week aan huiswerk moet besteden.

Alleen als u Engels 3 succesvol heeft afgerond, hoeft u voor deze cursus geen instaptoets te doen. Anderen die zich voor het eerst bij de Volksuniversiteit Delft willen inschrijven voor Engels 2 of hoger, dienen donderdag 6 september 2018 (19.30 - 21.00 uur) op het Stanislascollege de instaptoets te doen. Met het resultaat kijken we of het niveau van deze cursus niet te laag of te hoog voor u is.


U wordt verzocht de boeken voor aanvang van de cursus zelf aan te schaffen.

 
This course is for people who can build on the basics to move on to a higher level. For example, students of our English 3 course or others who can start at the A2 level. We are going to use the first half of New Headway pre-intermediate, fourth edition. It trains listening, speaking, grammar, words, reading, etc. In this course and English 5 you work toward the B1 level and the material also pays attention to non-everyday topics and language. Think of themes like happiness and looking forward to the future. Experience shows that the homework takes a couple of hours a week. 

When you have successfully finished English 3 , you have the right level tot follow English 4. If you haven't studied English at the Volksuniversiteit Delft before, you will need to be at the Stanislascollege on Thursday September 6th 2018 from 19.30h to 21.00h to take a test. The result of the test is necessary to see if the level of the course is not too low or too high for you.


Please don't forget to buy the books before the first lesson.

Dinsdag 18 september 2018
24 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 19:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 221,00
Mw. N.D. (Natascha) Sewnandan
Boek: New Headway pre-intermediate, fourth edition Student's Book (with DVD-ROM) en Workbook with key (and iChecker CD Rom) by John Soars and Liz Soars (klik hier voor meer informatie)
19:00 - 20:30
Locatie: Stanislascollege (klik hier voor de adres gegevens)
N.D. (Natascha) Sewnandan
N.D. (Natascha) Sewnandan