Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: Ecom1.a

Communicatief Engels I / Communicative English I

Communicatief Engels I / Communicative English I
Cursuscode: Ecom1.a

Deze cursus communicatief Engels is bedoeld voor mensen die al een goede kennis en beheersing hebben van de Engelse taal. In deze cursus komt grammatica namelijk slechts beperkt aan bod. De meeste aandacht gaat uit naar gesproken Engels, luistervaardigheid en woordenschat rondom interessante onderwerpen waar we een discussie over kunnen houden of zelf iets over kunnen vertellen. In iets mindere mate is er ook aandacht voor praktisch taalgebruik in andere situaties en lezen. We gebruiken voor dit alles de units aan het begin van de methode Keynote Intermediate, zowel in de lessen zelf als daarbuiten voor huiswerk. Elk van deze units start met het bekijken van een originele Ted Talk gehouden door iemand met een bijzonder verhaal, inzicht of boodschap dat past binnen het bepaalde thema van die unit. Er zijn thema's zoals trends, geld, communicatie, etc. Voor mensen die lang geen Engels hebben gesproken of moeite hebben met grammatica is er eerst de Verbredingscursus. 

Het is nodig om een instaptoets te doen om te kijken of het niveau van deze cursus niet te laag of te hoog voor u is. U kunt de instaptoets gelijk per e-mail aanvragen en doen vòòr vrijdag 3 september 2021 thuis op de computer. Stuur een e-mail met als titel verzoek online instaptoets Engels naar info@vudelft.nl. 
Heeft u eerder al de cursus Engels 5 of de Verbredingscursus Engels van de Volksuniversiteit Delft succesvol afgerond, dan hoeft u voor deze cursus geen instaptoets te doen.

Als de cursus voldoende cursisten heeft om door te gaan, wordt u geacht de boeken voor aanvang van de cursus zelf aan te schaffen. Alleen als de cursus NIET doorgaat vanwege te weinig cursisten, dan krijgt u één week voor de startdatum bericht.

To follow this communicative English course you need a good knowledge and command of English, as only a small part of the course is reserved for grammar. The focus will be on spoken English, listening and words having to do with interesting topics that you can discuss or share your experience about. In addition there's a little attention for practical language and reading. We will be using units at the beginning of Keynote Intermediate, both in class and outside for homework. We start each of these units by watching an original Ted Talk from someone with a special story, idea or message that fits in with the theme of that unit. There are themes like trends, money, communication, etc. If you haven't spoken English for a long time or if you have difficulty with your grammar, there's our Broaden your English course for you to take first. 

To see if the level of this course is not too low or high for you, it is necessary to take a test. You can ask for the test right now and do the test before Friday 3 September 2021It's an online test that you take at home on your own computer. Send an email to info@vudelft.nl with the title request online English test. 
When you already successfully finished English 5 or Broaden your English at the Volksuniversiteit Delft before, it is not necessary to take the test.

If the course gets enough people to start, please don't forget to buy the books before the first lesson. Only if the course can NOT take place, you will get an email a week before the starting date to let you know that there are not enough people.

Maandag 13 september 2021
24 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 19:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 299,00
Mw. drs. N.D. (Natascha) Sewnandan
Boeken: Keynote Intermediate, Student's book + DVD ROM, Keynote Intermediate Workbook + Audio CDs (klik hier voor meer informatie)
19:00 - 20:30
Locatie: Stanislascollege (klik hier voor de adresgegevens)
drs. N.D. (Natascha) Sewnandan
drs. N.D. (Natascha) Sewnandan