Engels 6, deel 2 (12 weken)

Cursusnummer: E6.2a voorjaar

Deze cursus is zowel toegangelijk voor cursisten van Engels 6, deel 1 voor de kerstvakantie als andere mensen die met minimaal B1 niveau volgens onze instaptoets al een goede kennis hebben van de Engelse taal en grammatica.
Heeft u deze instaptoets in september nog niet gedaan? Dan moet u een e-mail aan de Volksuniversiteit Delft sturen om aan te geven dat u deze alsnog online wilt doen, zodat wij u de instructies hiervoor per e-mail kunnen toesturen. De test is nodig om te kijken of het niveau niet te laag of te hoog voor u is.

In deze cursus gebruiken we het lesmateriaal van Communicate 1. Ook in dit deel staan weer opdrachten over luisterfragmenten en woorden centraal die het startpunt voor spreekopdrachten vormen. 

Er wordt in de lessen overigens niet uitgebreid aandacht besteed aan grammatica. Wel zal de docent aan het begin van de cursus voor cursisten die hun grammatica wel wat kunnen verbeteren een grammaticaboek aanbevelen voor zelfstudie. Verder hoort bij deze cursus voornamelijk wat ander huiswerk.

U wordt verzocht de boeken voor aanvang van de cursus zelf aan te schaffen


Both students from English 6, part 1 before the Christmas holiday and other people with at least B1 level English according to our test can follow this course.
Did you miss this test in September? Then you have to send an email to the Volksuniversiteit Delft saying you want to take the test, so that we can send you the instructions to do so by email.  The test is necessary to see if the level of this course is not too low or high for you.

In this course we will be using Communicate 1. Exercises about listening texts and words are used to practise speaking, as in part 1. 

We aren't really going to pay much attention to grammar in the lessons. However at the beginning of the course, for those who could benefit from some grammar self-study, the teacher will recommend a suitable grammar book. Please note that there will be other homework that's part of the course as well. 

Please don't forget to buy the books before the first lesson.

Meer informatie: 
  • Deze activiteit gaat niet door
  • Vanaf maandag 8 januari 2018 van 20:35 uur tot 22:05 uur
  • 12 lessen van 1,5 uur (klik hier voor de lijst met data en tijden)
  • Prijs: € 118,00
  • Docente: Mw. N.D. (Natascha) Sewnandan
  • Boek: Communicate 1, Student's Coursebook level 1 (klik hier voor meer informatie)
  • Locatie: Stanislascollege (klik hier voor de adres gegevens)