Bestellijst

Geen bestellingen

Corona protocol

Voor de klassikale lessen die op locatie worden gegeven dienen docenten en cursisten zich te houden aan het algemene (RIVM-)protocol en het locatieprotocol:

PROTOCOL (RIVM)

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Was vaak en goed je handen.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, lichte hoest, keelpijn, verhoging.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten.

OP LOCATIE

 • Reinig je handen bij binnenkomst (bij de ingang of in het lokaal) met ontsmettende handgel.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Volg de looproute (eenrichtingsverkeer).
 • Raak zo min mogelijk dingen aan.
 • Laat de tafels in het lokaal op hun plaats staan. De tafels zijn opgesteld met minimaal 1,5 meter afstand.
 • In de algemene ruimtes (zoals hallen, gangen, aula's, liften en toiletten) is het dragen van een mondkapje verplicht. In de lesruimte is het niet verplicht.
 • Ga niet voor het lokaal staan en wacht in de lange gang tot de les begint.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

During the group courses teachers and students are expected to follow the corona protocol by the RIVM and the protocol at the course location:

PROTOCOL (RIVM)

 • Keep 1.5 metres distance at all times.
 • Wash your hands often and wash them well.
 • Don't shake hands.
 • Cough and sneeze in (the sleeve covering) your elbow and use paper tissues that you throw away after use.
 • Don’t attend any lessons and stay at home when you have a cold, runny nose, sneeze, cough, sore throat or a temperature or fever.
 • Don’t attend any lessons and stay at home when a family member or someone else at your home has a fever (38 degrees) and has respiratory symptoms (coughing or shortness of breath).

AT THE COURSE LOCATION

 • Wash your hands using disinfectant when you come in (at the entrance of the Stanislascollege or in the classroom).
 • Keep 1.5 metres distance at all times.
 • Walk in the direction indicated (one way only).
 • Only touch things when it’s necessary and only as little as possible.
 • Don’t move the tables in the classroom. They’re placed 1.5 metres apart.
 • In general areas (such as halls, corridors, elevators and toilets) please wear a face mask. This is not compulsory in the classrooom.
 • Don’t wait outside the door of the classroom but wait somewhere else in the long corridor until the lesson starts.